2. Sınıf

160,00 TL 150,00 TL

MDK MATEMATİK bölümü, müfredatta yer alan her konuyu kapsayacak şekilde oluşturulmuş ve görselliği öğrenciyi motive eden özgün matematik sorularından oluşmaktadır.

MATEMATİKSEL DÜŞÜNME KİTABI (MDK)

 

Matematiksel Düşünme Kitabı (MDK) Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun olarak hazırlanmış MATEMATİK ve DÜŞÜNME BECERİLERİ olmak üzere ünite bazında 2 bölümden oluşan özgün bir matematik soru kitabıdır.

 

MDK MATEMATİK bölümü, müfredatta yer alan her konuyu kapsayacak şekilde oluşturulmuş ve görselliği öğrenciyi motive eden özgün matematik sorularından oluşmaktadır.

 

MDK DÜŞÜNME BECERİLERİ bölümü, sınıf seviyesine uygun olarak hazırlanmış, öğrencinin düşünme kabiliyetlerini geliştiren her ünite sonunda yer alan düşünme becerileri sorularıdır.

 

MDK sadece bir matematik soruları kitabı olarak düşünülmemelidir. Matematik soruları kurgusu ve görselliğinin kalitesiyle piyasadaki alışılagelmiş matematik soru kitaplarından farklıdır.

 

Matematiksel düşünmeyi ve matematik zekasını geliştirecek en iyi yöntemlerden biri öğrencilerin seviyesine uygun eğlenceli düşünme becerileri sorularıdır. Bu sayede matematik zekasını bir oyun olarak öğretmeye çalıştığımız bu tür düşünme becerileri soruları öğrenciye karşılaştırma, muhakeme ve yorum yeteneği kazandıracak, çocuklarımızın matematiği bir dizi işlemden daha fazlası olarak görmelerini sağlayacak ve problem çözmede artık daha başarılı olacaklardır.